موضوع فعاليت شركت نيروي كشش ريلي پرس

 

انجام عملیات حمل و نقل ریلی (ترکیبی-ریلی) بار و مسافر با بهره برداری از لکوموتیو واگن سالن های خودو یا سایر شرکتهای داخلی و خارجی و انجام کلیه امور واردات و صادرات و استفاده از امکانات تجهیزاتی و شبکه زیر بنایی کشور از طریق سرمایه گذاری مشارکت اجاره و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تامین قطعات یدکی تعمیر و نگهداری و راهبری ناوگان اعم از باری و مسافری ماشین الات ریلی  جرثقیلها  و انجام کلیه امور مرتیط با راهبری قطارهای باری و مسافری کشنده ها و مشاور در زمینه های تخصصی مرتبط با موضوع شرکت  و بهره برداری و سایر خدمات مورد نیاز و اخذ وام از موسسات و نهادهای بانکی داخلی و خارجی  و ارائه خدمات فنی در زمینه های مشاوره در رابطه با موضوع شرکت و نظارت فنی بر اجرای قراردادهای مرتبط و مشارکت با سایر موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی سرمایه گذاری در شرکتها و خرید سهام موسسات و شرکتها.