خدمات تعمیرات :

انجام کلیه امورات تعمیرات جاری  و اساسی انواع لکوموتیو GM , GE , CDN10 , DF8 , ALSTOM و غیره در دپوی ناحیه شرق – طبس