پروژه شرکت دالیان


سخن مدیر عامل

 • خلیل روزی طلب

  بررسی و مقایسه جوامع توسعه یافته با جوامع توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و درحال توسعه و جوامع توسعه نیافته نکات بسیار جالبی را بدست می دهد که مهمترین بخش نتایج حاصله، تعیین الویت ها و چگونگی مواجهه با مسائل و مشکلات می باشد.شرکت نیروی کشش ریلی

شرکت نیرو کشش ریلی پرس در سال 1386 با هدف ایجاد فضاهای مناسب جهت ارتقای خدمات حمل ونقل ( داخلی و خارجی )و نیز امور بازرگانی مربوط تشکیل یافت . لزوم کاهش هر چه بیشتر زمان حمل کالا در کنار افزایش ایمنی و سلامت حمل و نقل کالا و مسافر و ایجاد فضای مناسب برای دسترسی آسان و سریع به کالاهای داخلی و خارجی و تأمین یک سیستم یکپارچه خدمات از اهداف اصلی شرکت می باشد.

تاریخچه شرکت

شرکت واگن یدک پیشگام درسال 1386 با موضوع عقد قرارداد و سرمایه گذاری در پروژه های تجهیزات صنعت نقل و انتقال بار و مسافر با استفاده از امکانات شبکه های زیر بنائی کشور و امور واردات وسائط و قطعات یدکی و دانش فنی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت در امور راهبری و تعمیراتی و مهندسی و فنی مشغول به کار می باشد.

 • خدمات داخلی

  شرکت نیروی کشش ریلی پرس در عرصه خدمات در داخل کشور فعال می باشد و تا به حال خدمات و امکانات داخلی ازشرکت نیروی کشش ریلی پرس در عرصه خدمات در داخل کشور فعال می باشد و تا به حال خدمات و امکانات داخلی از قبیل : 1- فورواردری حمل ماهیانه 2000 تن محمولات ...

 • خدمات خارجی

  شرکت نیروی کشش ریلی پرس در عرصه تقابل خدمات از داخل به خارج و بالعکس نیز دارای فعالیت هایی از قبیل : 1- حمل 1000 تن قیر از تهران به دوشنبه ( تاجیکستان ) ... • واگنهای امداد

  معمولاً واگن های حامل کالا به ایران از سایر کشورها در هنگام برگشت جهت حمل کالاهای صادراتی ایرانی مورد استفاده قرار می گیرد ولی در بعضی از بازه های زمانی که واردات کالا کاهش می یابد یا صادرات بیش از میزان واگن مورد نیاز می باشد ...