خدمات لکوموتیو :

قابلیت حمل قطار باری با تناژ بیش از 3000 تن

بهره وری از سیستم های ناوبری روز جهان

استفاده از سیستم های الکتریکی پیشرفته جهانی