خدمات واگن :

بهره برداری از انواع واگن های (لبه بلند – لبه کوتاه – مسطح – کمر شکن – مخزن – فله بر – بونکر – استراکچر و غیره )

تامین واگن خارجی جهت حمل بار به کشورهای CIS

حمل انواع بار در شبکه ریلی راه آهن ج.ا.ا بصورت ترکیبی (ریلی – جاده ای –دریائی)